4 uždavinys

3 uždavinys5 uždavinys

Kiek valandų turi trys savaitės?

A 252       B 432        C 504        D 576

Sprendimas.

Savaitė turi 7 dienas, diena turi 24 valandas:

 

 24* 7* 3  = 
 24* 7* 3 =  = 
=
 24* 21 =  = 
=
504
 = 
 = 

Atsakymas:  C 504

3 uždavinys5 uždavinys