13 uždavinys

12 uždavinys14 uždavinys

Atkarpos AD ir CB kertasi taške O. Jų galai sujungti atkarpomis AB ir CD. Kampai BAD ir BCD yra lygūs. Įrodykite, kad trikampiai AOB ir COD yra panašūs. 

 

Sprendimas.

Kampai BAD ir BCD yra lygūs. Kampai AOB ir COD taip pat yra lygūs, nes priešingi. Pagal trikampių panašumo požymį pagal du kampus, trikampiai AOB ir COD yra panašūs.

 

12 uždavinys14 uždavinys