12 uždavinys

11 uždavinys13 uždavinys

Paveiksle pavaizduotos dvi skritulio, kurio spindulio ilgis lygus 5, išpjovos. Mažesniosios išpjovos kampas yra 72 laipsnių didumo.

1. Parodykite, kad pilkosios skritulio išpjovos kampas yra 288° didumo

Sprendimas.

360 - 72 = 288

 2. Apskaičiuokite pilkosios skritulio išpjovos plotą. Atsakymą pateikite su π.

Sprendimas.

 
 π* r^2* 288
/ 360
  = 
 
 π* r^2* 288
/ 360
 =  = 
Paaiškinimas:
Keitimas = .
 
 π* 5^2* 288
/ 360
 =  = 
=
 
 π* 25* 288
/ 360
 =  = 
=
 
 π* 5* 288
/ 72
 =  = 
=
 
 π* 5* 4
/ 1
 =  = 
=
 20* π
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: 20*π

11 uždavinys13 uždavinys