1 uždavinys

2 uždavinys

Apskaičiuokite

1. 

Sprendimas.

   = =

Atsakymas:

2.  

Sprendimas.

= = = =

Atsakymas:

3. 

Sprendimas.

 ( 
 2
/ 3
)
^(-3)
  = 
 ( 
 2
/ 3
)
^(-3)
 =  = 
=
 
 3^3
/ 2^3
 =  = 
=
 
 27
/ 2^3
 =  = 
=
 
 27
/ 8
 = 
 = 

Atsakymas: arba 3 ir

4. 40 % skaičiaus 115.

Sprendimas.

 
 115* 40
/ 100
  = 
 
 115* 40
/ 100
 =  = 
=
 
 115* 2
/ 5
 =  = 
=
 
 23* 2
/ 1
 =  = 
=
46
 = 
 = 
 = 

Atsakymas:

 

 

2 uždavinys