4 uždavinys

3 uždavinys5 uždavinys

Su kuriomis realiomis x reikšmėmis nelygybė < yra teisinga?

A (-∞ ; 0 ) U (1 ; +∞ )        

B (-∞ ; 0)      

 C (-∞ ; 1)    

 D (0 ; 1)

Sprendimas:

yra neneigiamas, todėl nelygybėje   <  dešinėje pusėje esantis x turi būti daugiau už nulį.

Atsakymas: D

3 uždavinys5 uždavinys