3 uždavinys

2 uždavinys4 uždavinys

Paveiksle vaizduojama taisyklingoji keturkampė piramidė. Kuris teiginys yra klaidingas?

A  Piramidės pagrindas ABCD yra kvadratas.

B  Atkarpa SO statmena piramidės pagrindui ABCD.

C ∠SAO yra kampas tarp piramidės šoninės briaunos ir piramidės pagrindo plokštumos.

D ∠SAB yra kampas tarp piramidės šoninės sienos ir piramidės pagrindo plokštumos.

Sprendimas.

Teiginys D "∠SAB yra kampas tarp piramidės šoninės sienos ir piramidės pagrindo plokštumos" nėra teisingas, nes ∠SEO yra kampas tarp piramidės šoninės sienos ir piramidės pagrindo plokštumos, o ∠SEO ≠ ∠SAB 

Atsakymas: D

2 uždavinys4 uždavinys