18 uždavinys

17 uždavinys19 uždavinys

Vienetinis  apskritimas,  kurio  centras  yra  koordinačių  pradžios  taškas, kerta Ox ašį taške B. Apskritime pažymėtas taškas A taip, kad AOB = 60 (žr. paveikslėlį).

Užrašykite taško A koordinates.

Sprendimas.

Kampas -60 laipsnių (nes eina žemyn).

A taško x koordinatė yra cos(-60) = cos (60) = 

A taško y koordinatė yra sin(-60) = -sin(60) = 

Atsakymas: A (; )

17 uždavinys19 uždavinys