17 uždavinys

16 uždavinys18 uždavinys

Raskite vektoriaus  ilgį, jei  = ir  = =

Sprendimas.

_c  = 
 2* _a- 3* _b
_c =  2* _a- 3* _b = 
Paaiškinimas:
Keitimas = .
_c =  2* (0;0.5)- 3* _b = 
Paaiškinimas:
Keitimas = .
_c =  2* (0;0.5)- 3* (-2;3) = 
=
Paaiškinimas:
Vektoriaus daugyba iš skaičiaus - dauginama kiekviena koordinatė
_c = ( 2* 0; 2* 0.5)- 3* (-2;3) = 
= 0
_c = (0; 2* 0.5)- 3* (-2;3) = 
=
_c = (0;1)- 3* (-2;3) = 
=
Paaiškinimas:
Vektoriaus daugyba iš skaičiaus - dauginama kiekviena koordinatė
_c = (0;1)-( 3* (-2); 3* 3) = 
=
_c = (0;1)-(-6; 3* 3) = 
=
_c = (0;1)-(-6;9) = 
=
Paaiškinimas:
Sudedant vektorius sudedamos atitinkamos koordinatės
_c = (0+6;1-9) = 
_c = (6;1-9) = 
=
_c = (6;-8) = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

Vektoriaus ilgis  = = =

Atsakymas: 10

16 uždavinys18 uždavinys