4 uždavinys

3 uždavinys5 uždavinys

Raskite lygties sin(x) = cos(x) sprendinių skaičių intervale  0 <= x <= 450, remdamiesi šiame 

intervale pavaizduotais funkcijų  y = sin(x) ir y = cos(x) grafikais.

 

A 2      3      5      7     E 8

 

Sprendimas.

Grafikai kertasi 3 kartus.

Atsakymas: B

3 uždavinys5 uždavinys