23 uždavinys

22 uždavinys24 uždavinys

Taškas C priklauso pusapskritimiui su centru O.  AB ⊥ CD, AD = 4, DB = 9. Apskaičiuokite atkarpos CD ilgį.

Sprendimas.

AB = AD + DB = 4 + 9 = 13.

AO = AB / 2 = 6.5

OC = AO = 6.5.

DO = AO - AD = 6.5 - 4 = 2.5.

Pagal pitagoro teoremą  = .

=

saknis( 6.5^2- 2.5^2)  = 
saknis( 6.5^2- 2.5^2) =  = 
=
saknis(42.25- 2.5^2) =  = 
=
saknis(42.25-6.25) =  = 
=
saknis(36) =  = 
=
6
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: 6

22 uždavinys24 uždavinys