Matematinė viltis

Tikimybės
Galite įvesti skaičius arba trupmenas.