PdHHE

Išspręskite lygtį =

Sprendimas.

 sin(x)* ctg(x)  = 
1
 sin(x)* ctg(x) = 1 = 
=
 
 sin(x)* cos(x)
/ sin(x)
 = 1 = 
=
cos(x) = 1 = 
arccos(cos(x)) = arccos(1) = 
=
x = arccos(1) = 
= 0
x = 0 = 0
 = 
 = 
 = 
 = 0

gavome x = 0.

Kadangi = ,

esantis vardiklyje sin(x) negali būti lygus 0

sin(x) ≠ 0,

x ≠ 0.

Atsakymas: sprendinių nėra