NQ1XV

5 vienodo galingumo ekskavatoriai, dirbdami kartu, gali iškasti duobę per 24 valandas. Tačiau jie pradėjo dirbti vienas po kito vienodais laiko tarpais, o duobę kasti baigė kartu. Kiek laiko buvo kasama duobė, jei pirmasis ekskavatorius, pradėjęs darbą, dirbo 5 kartus ilgiau, nei paskutinysis pradėjęs darbą? 

Sprendimas.

Tarkim jie pradėjo kasti kas y valandų, o iš viso kasė x valandų.

Pirmasis kasė x valandų,

antrasis kasė x - y valandų,

trečiasis kasė x - 2y valandų,

ketvirtasis kasė x - 3y valandų,

penktasis kasė x - 4y valandų,

Kadangi pirmasis dirbo 5 kartus ilgiau už penktąjį, x = 5(x - 4y)

x  = 
 5* (x- 4* y)
x =  5* (x- 4* y)$$x$$ = $$5\cdot (x-4\cdot y)$$
$${\normalsize 5\cdot (x-4\cdot y)}$$ = $${\normalsize 5\cdot x-5\cdot 4\cdot y}$$
x =  5* x- 5* 4* y$$x$$ = $$5\cdot x-5\cdot 4\cdot y$$
$${\normalsize 5\cdot 4}$$ = $${\normalsize 20}$$
x =  5* x- 20* y$$x$$ = $$5\cdot x-20\cdot y$$
x+ 20* y =  5* x$$x+20\cdot y$$ = $$5\cdot x$$
 20* y =  5* x-x$$20\cdot y$$ = $$5\cdot x-x$$
$${\normalsize 5\cdot x-x}$$ = $${\normalsize 4\cdot x}$$
 20* y =  4* x$$20\cdot y$$ = $$4\cdot x$$
y =  
 4* x
/ 20
$$y$$ = $$\frac{4\cdot x}{20}$$
$${\normalsize \frac{4\cdot x}{20}}$$ = $${\normalsize \frac{x}{5}}$$
y =  
 x
/ 5
$$y$$ = $$\frac{x}{5}$$
$$x$$  = $$5\cdot (x-4\cdot y)$$
$$x$$  = $$5\cdot x-20\cdot y$$
$$20\cdot y$$  = $$5\cdot x-x$$
$$20\cdot y$$  = $$4\cdot x$$
$$y$$  = $$\frac{x}{5}$$

Pirmasis kasė x valandų,

antrasis kasė $$x-y = x-\frac{x}{5} = \frac{4\cdot x}{5}$$ valandų,

trečiasis kasė $$x-2\cdot y = x-\frac{2\cdot x}{5} = \frac{3\cdot x}{5}$$ valandų,

ketvirtasis kasė $$x-3\cdot y = x-\frac{3\cdot x}{5} = \frac{2\cdot x}{5}$$ valandų,

penktasis kasė $$x-4\cdot y = x-\frac{4\cdot x}{5} = \frac{x}{5}$$ valandų.

Jei vienas ekskavatorius per valandą iškasa 1 žemės tūrio matavimo vienetą, tai jie iš viso iškasė $$x+\frac{4\cdot x}{5}+\frac{3\cdot x}{5}+\frac{2\cdot x}{5}+\frac{x}{5} = \frac{15\cdot x}{5} = 3\cdot x$$  žemės tūrio matavimo vienetų.

Kadangi dirbdami kartu jie duobę iškastų per 24 val, duobės dydis lygus 24 * 5 žemės tūrio matavimo vienetų.

 3* x  = 
 24* 5
 3* x =  24* 5$$3\cdot x$$ = $$24\cdot 5$$
x =  
 24* 5
/ 3
$$x$$ = $$\frac{24\cdot 5}{3}$$
$${\normalsize \frac{24}{3}}$$ = $${\normalsize 8}$$
x =  
 8* 5
/ 1
$$x$$ = $$\frac{8\cdot 5}{1}$$
$${\normalsize 8\cdot 5}$$ = $${\normalsize 40}$$
x =  
 40
/ 1
$$x$$ = $$\frac{40}{1}$$
$${\normalsize \frac{40}{1}}$$ = $${\normalsize 40}$$
x = 40$$x$$ = $$40$$
$$3\cdot x$$  = $$24\cdot 5$$
$$x$$  = $$\frac{24\cdot 5}{3}$$
$$x$$  = $$\frac{8\cdot 5}{1}$$
$$x$$  = $$40$$

Atsakymas: 40 h