Fa9zv

Augalų A kiekis kasdien padidėja 25%, o augalų B kiekis kasdien sumažėja 37,5%. Iš pradžių augalų A kiekis buvo 100 vienetų, o augalų B - 6400. Po kelių dienų augalų kiekiai susilygins?

Sprendimas.

Sudėtinių procentų formulė $$S_{n} = S\cdot (1+\frac{p}{100})^{n}$$

 100* (1+ 
 25
/ 100
)
^n
  = 
 6400* (1- 
 37.5
/ 100
)
^n
 100* (1+ 
 25
/ 100
)
^n
 =  6400* (1- 
 37.5
/ 100
)
^n
$$100\cdot (1+\frac{25}{100})^{n}$$ = $$6400\cdot (1-\frac{37.5}{100})^{n}$$
$${\normalsize \frac{25}{100}}$$ = $${\normalsize 0.25}$$
 100* (1+0.25)^n =  6400* (1- 
 37.5
/ 100
)
^n
$$100\cdot (1+0.25)^{n}$$ = $$6400\cdot (1-\frac{37.5}{100})^{n}$$
$${\normalsize 1+0.25}$$ = $${\normalsize 1.25}$$
 100* (1.25)^n =  6400* (1- 
 37.5
/ 100
)
^n
$$100\cdot (1.25)^{n}$$ = $$6400\cdot (1-\frac{37.5}{100})^{n}$$
$${\normalsize \frac{37.5}{100}}$$ = $${\normalsize 0.375}$$
 100* (1.25)^n =  6400* (1-0.375)^n$$100\cdot (1.25)^{n}$$ = $$6400\cdot (1-0.375)^{n}$$
$${\normalsize 1-0.375}$$ = $${\normalsize 0.625}$$
 100* (1.25)^n =  6400* (0.625)^n$$100\cdot (1.25)^{n}$$ = $$6400\cdot (0.625)^{n}$$
$${\normalsize (0.625)^{n}}$$ = $${\normalsize (0.625)^{n}}$$
 
 100* (1.25)^n
/ (0.625)^n
 = 6400$$\frac{100\cdot (1.25)^{n}}{(0.625)^{n}}$$ = $$6400$$
 
 (1.25)^n
/ (0.625)^n
 =  
 6400
/ 100
$$\frac{(1.25)^{n}}{(0.625)^{n}}$$ = $$\frac{6400}{100}$$
$${\normalsize \frac{6400}{100}}$$ = $${\normalsize 64}$$
 
 (1.25)^n
/ (0.625)^n
 = 64$$\frac{(1.25)^{n}}{(0.625)^{n}}$$ = $$64$$
 ( 
 1.25
/ 0.625
)
^n
 = 64$$(\frac{1.25}{0.625})^{n}$$ = $$64$$
$${\normalsize \frac{1.25}{0.625}}$$ = $${\normalsize 2}$$
 (2)^n = 64$$(2)^{n}$$ = $$64$$
Abi puses logaritmuojame pagrindu 2
log(2, (2)^n) = log(2,64)$$log_{2}((2)^{n})$$ = $$log_{2}(64)$$
$${\normalsize log_{2}((2)^{n})}$$ = $${\normalsize n}$$
n = log(2,64)$$n$$ = $$log_{2}(64)$$
$${\normalsize log_{2}(64)}$$ = $${\normalsize 6}$$
n = 6$$n$$ = $$6$$
$$100\cdot (1+\frac{25}{100})^{n}$$  = $$6400\cdot (1-\frac{37.5}{100})^{n}$$
$$100\cdot (1.25)^{n}$$  = $$6400\cdot (1-\frac{37.5}{100})^{n}$$
$$100\cdot (1.25)^{n}$$  = $$6400\cdot (0.625)^{n}$$
$$\frac{(1.25)^{n}}{(0.625)^{n}}$$  = $$\frac{6400}{100}$$
$$(\frac{1.25}{0.625})^{n}$$  = $$64$$
$$(2)^{n}$$  = $$64$$
$$log_{2}((2)^{n})$$  = $$log_{2}(64)$$
$$n$$  = $$6$$

Atsakymas: Po 6 dienų