9D7Uf

Apskaičiuokite 

Sprendimas.

 saknis(6,14- 6* saknis(5))* saknis(3,(3+saknis(5)))* saknis(3,2)  = 
 saknis(6,14- 6* saknis(5))* saknis(3,(3+saknis(5)))* saknis(3,2) =  = 
 saknis(6,9+5- 6* saknis(5))* saknis(3,(3+saknis(5)))* saknis(3,2) =  = 
 saknis(6,9- 6* saknis(5)+5)* saknis(3,(3+saknis(5)))* saknis(3,2) =  = 
 saknis(6, 3^2- 6* saknis(5)+5)* saknis(3,(3+saknis(5)))* saknis(3,2) =  = 
 saknis(6, 3^2- 2* 3* saknis(5)+5)* saknis(3,(3+saknis(5)))* saknis(3,2) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal skirtumo kvadrato greitosios daugybos formulę = .
(Čia a =3, b = saknis(5))
 saknis(6, (3-saknis(5))^2)* saknis(3,(3+saknis(5)))* saknis(3,2) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal laispnio šaknies prastinimo formulę =
k = 2
 saknis(3,3-saknis(5))* saknis(3,(3+saknis(5)))* saknis(3,2) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal to pačio laispnio šaknų sandaugos formulę = .
 saknis(3, (3-saknis(5))* ((3+saknis(5))))* saknis(3,2) =  = 
=
 saknis(3, (3-saknis(5))* (3+saknis(5)))* saknis(3,2) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal kvadratų skirtumo formulę
=
Čia a = 3, b = saknis(5)
 saknis(3,( 3^2- saknis(5)^2))* saknis(3,2) =  = 
=
 saknis(3,( 3^2-5))* saknis(3,2) =  = 
=
 saknis(3,(4))* saknis(3,2) =  = 
=
 saknis(3,4)* saknis(3,2) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal to pačio laispnio šaknų sandaugos formulę = .
saknis(3, 4* 2) =  = 
=
saknis(3,8) =  = 
=
2
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: 2