5WGZh

Apskritimo spindulio ilgis lygus 11cm. Taškas K nutolęs nuo apskritimo centro 7cm atstumu. Per šį tašką išvesta 18cm ilgio styga. Raskite atkarpų, į kurias taškas K dalija stygą AB, ilgius.


Sprendimas.

AB = 18; AC = 22.

Pagal Pitagoro reoremą, = = = = .

Trikampiai ADO ir ABC yra panašus, kadangi abu statūs ir turi bendrą kampą. Panašumo koeficientas  = = .

= = ir  = = = .

Trikampis ODK status, pagal Pitagoro teoremą

= = = = = =

AK = AD + KD = 9 + 3 = 12;

BK = 18 - 12 = 6.

Atsakymas: 12 ir 6