11 uždavinys

10 uždavinys12 uždavinys

Sprendimas:

Trikampio pagrindas AC = 6

= = = =

Atsakymas: 12

Sprendimas:

Raskime kūgio sudaromąją BC:

= = = = =

Kūgio šoninio paviršiaus plotas =

  = = =

Atsakymas:

Sprendimas:

Kūgio tūris = .

Padidinto kūgio tūris = = = .

t.y. 18 kartų didesnis už pradinį kūgį.

Atsakymas: 

10 uždavinys12 uždavinys