8 uždavinys

7 uždavinys9 uždavinys

Sprendimas:

Sinusas gali įgyti reikšmes nuo -1 iki 1.

įgyja reikšmes  nuo -1 iki 1.

įgyja reikšmes nuo -3 iki 3.

įgyja reikšmes nuo -1 iki 5.

Atsakymas: D

7 uždavinys9 uždavinys