6 uždavinys

5 uždavinys7 uždavinys

Sprendimas:

Apibrėžimo sritis x priklauso (-∞; 4) U  (4; +∞), todėl funkcija neapibrėžta taške x = 4. Vietoj x statysim 4.

Funkcija būna neapibrėžta, kai vardiklis lygus nuliui:

 $$2\cdot x+a = 0$$

 $$a = -2\cdot x$$

 $$a = -2\cdot 4$$

$$a = -8$$

Atsakymas: A

5 uždavinys7 uždavinys