6 uždavinys

5 uždavinys7 uždavinys

Sprendimas:

Apibrėžimo sritis x priklauso (-∞; 4) U  (4; +∞), todėl funkcija neapibrėžta taške x = 4. Vietoj x statysim 4.

Funkcija būna neapibrėžta, kai vardiklis lygus nuliui:

  = 0

  =

  =

=

Atsakymas: A

5 uždavinys7 uždavinys