1 uždavinys

2 uždavinys

Sprendimas:

$$25^{2020} = (5^{2})^{2020} = 5^{4040}$$

$$\frac{5^{4040}}{5} = 5^{(4040-1)} = 5^{4039}$$

Atsakymas: C:

2 uždavinys