1 uždavinys

2 uždavinys

Sprendimas:

= =

= =

Atsakymas: C:

2 uždavinys