3 uždavinys

2 uždavinys4 uždavinys

Sprendimas:

Vietoj x statom 2; vietoj y statom -1:

=

=

=

=

=

Atsakymas: A  a = 7

2 uždavinys4 uždavinys