19 uždavinys

18 uždavinys20 uždavinys

Sprendimas:

f(1) = 2; f(2) = - 5

Atsakymas: - 5

-------------------------------------------------------------------------

Sprendimas:

g yra sudėtinė funkcija g(f(x)), kur išorinė funkcija g yra kubas, t.y. g(x) = , o vidinė funkcija tiesiog f(x).

Sudėtinės funkcijos išvestinė yra (g(f(x))' =  g'(f(x))*f'(x).

g(x) = išvestinė yra .

g'(1) = g'(f(1))*f'(1) = g'(2)*(-3) = = = =

Atsakymas: - 36

18 uždavinys20 uždavinys