1 uždavinys

2 uždavinys

Sprendimas:

Trys skaičiai: 4, 8, 12 dalijasi iš 4. =

Atsakymas: B:

2 uždavinys