9 uždavinys

8 uždavinys10 uždavinys

Kuriame taške parabolės = grafikas kerta koordinačių ašį Oy?

A  (0; 1)      B  (1; 0)      C  (0; 0)      D  (1; 1)

Sprendimas:

Oy ašį kerta, kai x = 0

y(0) = = =

Atsakymas: A  (0; 1)

8 uždavinys10 uždavinys