4 uždavinys

3 uždavinys5 uždavinys

Tiesės m ir n yra lygiagrečiosios, ∠1= 28° ir ∠2 = 65° (žr. brėžinį). Kam lygus ∠3 didumas?

A   28°      B   37°      C   65°      D   87° 

Sprendimas:

∠1' = ∠1, nes m ir n - lygiagrečios.

∠3 = 180° - 28° - 65° = 87°

Atsakymas: D   87° 

3 uždavinys5 uždavinys