1 uždavinys

2 uždavinys

Viename iš paveikslų pavaizduotas funkcijos $$y = \sqrt {x-1}+1$$ grafikas. Kuriame?

Sprendimas:

y - šakninė funkcija, pastumta į kairę (x = x - 1) ir į viršų (+ 1)

Atsakymas: C:

2 uždavinys