9 uždavinys

8 uždavinys10 uždavinys

Sprendimas:

Kai x < 0 išvestinė teigiama, grafikas turi kilti į viršų.

Kai x > 0 išvestinė neigiama, grafikas turi leistis žemyn.

Toks grafikas pavaizduotas paveiksle D

Atsakymas: D

8 uždavinys10 uždavinys