2 uždavinys

1 uždavinys3 uždavinys

Sprendimas:

Kai narių skaičius lyginis, mediana lygi dviejų vidurinių narių vidurkiui:

 
 (3+x)
/ 2
  = 
4
 
 (3+x)
/ 2
 = 4 = 
3+x =  4* 2 = 
3+x = 8 = 
x = 8-3 = 
x = 5 = 

Atsakymas: B 5

 

1 uždavinys3 uždavinys