13 uždavinys

12 uždavinys14 uždavinys

Sprendimas:

Sprendimas:

Vietoj x statome , vietoj y statome -1:

=

=

=

Sprendimas:

Vietoj x statome 8, vietoj y statome :

=

=

Sprendimas:

log(2,x)  ≤ 
2
log(2,x) ≤ 2 ≤ 
x ≤  2^2 ≤ 
x ≤ 4 ≤ 

Atsižvelgus į apibrėžimo sriti x > 0 gauname

x priklauso (0; 4]

Sprendimas:

Funkcija = taške x = 4 įgyja reikšmę 2.

Tai funkcija y = f(x) taške x = 4 įgyja reikšmę -2, nes ji yra simetriška funkcijos = grafikui ašies Ox atžvilgiu

Atsakymas: -2

12 uždavinys14 uždavinys