9 uždavinys

8 uždavinys10 uždavinys

Išspręskite nelygybę x(x -1) ≤ 0.

A (-∞; 1]            B (-∞; 0] ∪ [1; + ∞)           C [-1; 1]          D [0; 1]

Sprendimas:

Parabolė kerta x ašį taškuose x = 0 ir x = 1. Parabolės šakos nukreiptos į viršų.

Atsakymas: D

8 uždavinys10 uždavinys