1 uždavinys

2 uždavinys

Kuris iš pateiktų eskizų yra funkcijos y = 2x grafiko eskizas?

Sprendimas:

A grafikas tiesės, B grafikas parabolės, D grafikas kubinės funkcijos, C grafikas rodiklinės funkcijos

Atsakymas: C

2 uždavinys