1 uždavinys

2 uždavinys

2004  metais  miestelyje  gyveno  5000  gyventojų.  Po  penkerių  metų  gyventojų  skaičius  miestelyje padidėjo 2 %, o dar po penkerių metų – dar 4 %. Kiek gyventojų gyvena miestelyje 2014 metais?

A  5200  B  5300  C  5304  D  5400

Sprendimas.

= =

Asakymas: C

2 uždavinys