27 uždavinys

26 uždavinys28 uždavinys

Taisyklingosios trikampės piramidės ABCS tūris lygus 8, piramidės aukštinė SO yra  $$2\cdot \sqrt {3}$$ ilgio. Apskaičiuokite piramidės pagrindo ABC aukštinės ilgį.

Sprendimas.

Piramidės tūrio formulė $$V = \frac{1}{3}\cdot S_{pagr}\cdot h$$.

Aukštinė h (SO) lygi $$2\cdot \sqrt {3}$$,  tūris lygus 8.

Rasime pagrindo plotą:

V  = 
 
 1
/ 3
* S_pagr* h
V =  
 1
/ 3
* S_pagr* h
$$V$$ = $$\frac{1}{3}\cdot S_{pagr}\cdot h$$
Paaiškinimas:
Keitimas $${\normalsize V}$$ = $${\normalsize 8}$$.
8 =  
 1
/ 3
* S_pagr* h
$$8$$ = $$\frac{1}{3}\cdot S_{pagr}\cdot h$$
h = 2saknis(3)
8 =  
 1
/ 3
* S_pagr* 2* saknis(3)
$$8$$ = $$\frac{1}{3}\cdot S_{pagr}\cdot 2\cdot \sqrt {3}$$
8 =  
 2* S_pagr* saknis(3)
/ 3
$$8$$ = $$\frac{2\cdot S_{pagr}\cdot \sqrt {3}}{3}$$
 8* 3 =  2* S_pagr* saknis(3)$$8\cdot 3$$ = $$2\cdot S_{pagr}\cdot \sqrt {3}$$
 
 8* 3
/ 2
 =  S_pagr* saknis(3)$$\frac{8\cdot 3}{2}$$ = $$S_{pagr}\cdot \sqrt {3}$$
 
 8* 3
/ 2/ saknis(3)
 = S_pagr$$\frac{8\cdot 3}{2\cdot \sqrt {3}}$$ = $$S_{pagr}$$
S_pagr =  
 8* 3
/ 2/ saknis(3)
$$S_{pagr}$$ = $$\frac{8\cdot 3}{2\cdot \sqrt {3}}$$
$${\normalsize 8\cdot 3}$$ = $${\normalsize 24}$$
S_pagr =  
 24
/ 2/ saknis(3)
$$S_{pagr}$$ = $$\frac{24}{2\cdot \sqrt {3}}$$
$${\normalsize \frac{24}{2\cdot \sqrt {3}}}$$ = $${\normalsize \frac{12}{\sqrt {3}}}$$
S_pagr =  
 12
/ saknis(3)
$$S_{pagr}$$ = $$\frac{12}{\sqrt {3}}$$
$$V$$  = $$\frac{1}{3}\cdot S_{pagr}\cdot h$$
$$8$$  = $$\frac{1}{3}\cdot S_{pagr}\cdot 2\cdot \sqrt {3}$$
$$8$$  = $$\frac{2\cdot S_{pagr}\cdot \sqrt {3}}{3}$$
$$\frac{8\cdot 3}{2\cdot \sqrt {3}}$$  = $$S_{pagr}$$
$$S_{pagr}$$  = $$\frac{8\cdot 3}{2\cdot \sqrt {3}}$$
$$S_{pagr}$$  = $$\frac{24}{2\cdot \sqrt {3}}$$
$$S_{pagr}$$  = $$\frac{12}{\sqrt {3}}$$

Pagrindo plotas: $$\frac{12}{\sqrt {3}}$$.

Kadangi piramidė taisyklinga, jos pagrindas lygiakraštis trikampis.

Lygiakraščio trikampio ploto formulė $$S = \frac{a^{2}\cdot \sqrt {3}}{4}$$

Rasime kraštinę a:

S  = 
 
 a^2* saknis(3)
/ 4
S =  
 a^2* saknis(3)
/ 4
$$S$$ = $$\frac{a^{2}\cdot \sqrt {3}}{4}$$
Paaiškinimas:
Keitimas $${\normalsize S}$$ = $${\normalsize \frac{12}{\sqrt {3}}}$$.
 
 12
/ saknis(3)
 =  
 a^2* saknis(3)
/ 4
$$\frac{12}{\sqrt {3}}$$ = $$\frac{a^{2}\cdot \sqrt {3}}{4}$$
 
 12
/ saknis(3)/ saknis(3)
 =  
 a^2
/ 4
$$\frac{12}{\sqrt {3}\cdot \sqrt {3}}$$ = $$\frac{a^{2}}{4}$$
 
 12* 4
/ saknis(3)/ saknis(3)
 =  a^2$$\frac{12\cdot 4}{\sqrt {3}\cdot \sqrt {3}}$$ = $$a^{2}$$
 a^2 =  
 12* 4
/ saknis(3)/ saknis(3)
$$a^{2}$$ = $$\frac{12\cdot 4}{\sqrt {3}\cdot \sqrt {3}}$$
$${\normalsize 12\cdot 4}$$ = $${\normalsize 48}$$
 a^2 =  
 48
/ saknis(3)/ saknis(3)
$$a^{2}$$ = $$\frac{48}{\sqrt {3}\cdot \sqrt {3}}$$
 a^2 =  
 48
/ 3
$$a^{2}$$ = $$\frac{48}{3}$$
$${\normalsize \frac{48}{3}}$$ = $${\normalsize 16}$$
 a^2 = 16$$a^{2}$$ = $$16$$
saknis( a^2) = saknis(16)$$\sqrt {a^{2}}$$ = $$\sqrt {16}$$
$${\normalsize \sqrt {a^{2}}}$$ = $${\normalsize a}$$
a = saknis(16)$$a$$ = $$\sqrt {16}$$
$${\normalsize \sqrt {16}}$$ = $${\normalsize 4}$$
a = 4$$a$$ = $$4$$
$$S$$  = $$\frac{a^{2}\cdot \sqrt {3}}{4}$$
$$\frac{12}{\sqrt {3}}$$  = $$\frac{a^{2}\cdot \sqrt {3}}{4}$$
$$\frac{12\cdot 4}{\sqrt {3}\cdot \sqrt {3}}$$  = $$a^{2}$$
$$a^{2}$$  = $$\frac{12\cdot 4}{\sqrt {3}\cdot \sqrt {3}}$$
$$a^{2}$$  = $$\frac{48}{3}$$
$$a^{2}$$  = $$16$$
$$\sqrt {a^{2}}$$  = $$\sqrt {16}$$
$$a$$  = $$4$$

Kraštinė lygi 4.

Kita trikampio ploto formulė $$S = \frac{1}{2}\cdot a\cdot h$$

Rasime aukštinę h (CD):

S  = 
 
 1
/ 2
* a* h
S =  
 1
/ 2
* a* h
$$S$$ = $$\frac{1}{2}\cdot a\cdot h$$
Paaiškinimas:
Keitimas $${\normalsize S}$$ = $${\normalsize \frac{12}{\sqrt {3}}}$$.
 
 12
/ saknis(3)
 =  
 1
/ 2
* a* h
$$\frac{12}{\sqrt {3}}$$ = $$\frac{1}{2}\cdot a\cdot h$$
a = 4
 
 12
/ saknis(3)
 =  
 1
/ 2
* 4* h
$$\frac{12}{\sqrt {3}}$$ = $$\frac{1}{2}\cdot 4\cdot h$$
$${\normalsize \frac{1}{2}\cdot 4}$$ = $${\normalsize 2}$$
 
 12
/ saknis(3)
 =  2* h$$\frac{12}{\sqrt {3}}$$ = $$2\cdot h$$
 
 12
/ 2/ saknis(3)
 = h$$\frac{12}{2\cdot \sqrt {3}}$$ = $$h$$
h =  
 12
/ 2/ saknis(3)
$$h$$ = $$\frac{12}{2\cdot \sqrt {3}}$$
$${\normalsize \frac{12}{2\cdot \sqrt {3}}}$$ = $${\normalsize \frac{6}{\sqrt {3}}}$$
h =  
 6
/ saknis(3)
$$h$$ = $$\frac{6}{\sqrt {3}}$$
h =  
 6* saknis(3)
/ saknis(3)/ saknis(3)
$$h$$ = $$\frac{6\cdot \sqrt {3}}{\sqrt {3}\cdot \sqrt {3}}$$
h =  
 6* saknis(3)
/ 3
$$h$$ = $$\frac{6\cdot \sqrt {3}}{3}$$
$${\normalsize \frac{6\cdot \sqrt {3}}{3}}$$ = $${\normalsize 2\cdot \sqrt {3}}$$
h =  2* saknis(3)$$h$$ = $$2\cdot \sqrt {3}$$
$$S$$  = $$\frac{1}{2}\cdot a\cdot h$$
$$\frac{12}{\sqrt {3}}$$  = $$\frac{1}{2}\cdot 4\cdot h$$
$$\frac{12}{\sqrt {3}}$$  = $$2\cdot h$$
$$\frac{12}{2\cdot \sqrt {3}}$$  = $$h$$
$$h$$  = $$\frac{12}{2\cdot \sqrt {3}}$$
$$h$$  = $$\frac{6}{\sqrt {3}}$$
$$h$$  = $$\frac{6\cdot \sqrt {3}}{\sqrt {3}\cdot \sqrt {3}}$$
$$h$$  = $$\frac{6\cdot \sqrt {3}}{3}$$
$$h$$  = $$2\cdot \sqrt {3}$$

Atsakymas: $$2\cdot \sqrt {3}$$

 

26 uždavinys28 uždavinys