15 uždavinys

14 uždavinys16 uždavinys

Kiek kartų funkcijos f (x) = 16x + 4x - 2 grafikas kerta koordinačių ašį Ox?

Sprendimas:

 16^x+ 4^x-2  = 
0
 16^x+ 4^x-2 = 0 = 0
=
 ( 4^x)^2+ 4^x-2 = 0 = 0
=
Paaiškinimas:
Kvadratinis trinaris , kur
a = 1, b = 1, c = -2.
Diskriminantas = = = 9.
User posted image
x1 = = = =
x2 = = = =
 ( 4^x-1)* ( 4^x+2) = 0 = 0
 4^x-1 = 0 = 0
 4^x = 0+1 = 
 4^x = 1 = 
 4^x+2 = 0 = 0
 4^x = 0-2 = 
 4^x = -2 = 

Lygtis = turi vieną sprendinį,

o lygtis = sprendinių neturi, nes teigiamo skaičiaus laipsnis negali būti neigiamas

Atsakymas: 1

14 uždavinys16 uždavinys