8 uždavinys

7 uždavinys9 uždavinys

Sprendimas:

( 3* x^2+ 2* x)  = 
( 3* x^2+ 2* x) =  = 
=
Paaiškinimas:
Laipsnio integralas, kur n = 2
Laipsnio integralas, kur n = 1
 x^3+ x^2+C

 

Atsakymas: C

7 uždavinys9 uždavinys