16 uždavinys

15 uždavinys17 uždavinys

Sprendimas:

 ( x* e^x)  = 
 ( x* e^x) =  = 
=
Paaiškinimas:
Sandaugos išvestinė (fg)' = f'g+fg', čia f(x) = x, g(x) = e^x
( x* e^x+ x* ( e^x)) =  = 
=
 x* e^x+ x* ( e^x) =  = 
=
Paaiškinimas:
x išvestinė yra 1
 1* e^x+ x* ( e^x) =  = 
=
 e^x+ x* ( e^x) =  = 
=
Paaiškinimas:
e^x išvestinė yra lygi sau pačiai e^x
 e^x+ x* e^x

Atsakymas:

15 uždavinys17 uždavinys