21 uždavinys

20 uždavinys22 uždavinys

Apskaičiuokite

Sprendimas:

 saknis(6,4- 2* saknis(3))* saknis(3,1+saknis(3))* saknis(3,4)  = 
 saknis(6,4- 2* saknis(3))* saknis(3,1+saknis(3))* saknis(3,4) =  = 
 saknis(6,3+1- 2* saknis(3))* saknis(3,1+saknis(3))* saknis(3,4) =  = 
 saknis(6,3- 2* saknis(3)+1)* saknis(3,1+saknis(3))* saknis(3,4) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal skirtumo kvadrato greitosios daugybos formulę = .
(Čia a = saknis(3), b = 1)
 saknis(6, (saknis(3)-1)* (saknis(3)-1))* saknis(3,1+saknis(3))* saknis(3,4) =  = 
=
 saknis(6, (saknis(3)-1)^2)* saknis(3,1+saknis(3))* saknis(3,4) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal laispnio šaknies prastinimo formulę =
k = 2
 saknis(3,saknis(3)-1)* saknis(3,1+saknis(3))* saknis(3,4) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal to pačio laispnio šaknų sandaugos formulę = .
 saknis(3, (saknis(3)-1)* (1+saknis(3)))* saknis(3,4) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal kvadratų skirtumo formulę

Čia a = saknis(3), b = 1
 saknis(3,( saknis(3)^2- 1^2))* saknis(3,4) =  = 
=
 saknis(3,(3- 1^2))* saknis(3,4) =  = 
=
 saknis(3,(3-1))* saknis(3,4) =  = 
=
 saknis(3,(2))* saknis(3,4) =  = 
 saknis(3,2)* saknis(3,4) =  = 
=
Paaiškinimas:
Pagal to pačio laispnio šaknų sandaugos formulę = .
saknis(3, 2* 4) =  = 
=
saknis(3,8) =  = 
=
2
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: 2

20 uždavinys22 uždavinys